Visualització de contingut web

Informació de les organitzacions

Des d'ací pots accedir a les diferents organitzacions de la Generalitat Valenciana que impartixen formació en línia. Punxe en els enllaços i descobrisca la seua oferta de cursos.

SAPS

Cursos gratuïts per als ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Visite: http://www.saps.gva.es
Logo $Nombre.getData()

Campus ambiental de la Comunitat Valenciana

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, desplega la plataforma de formació en línia Campus Ambiental, que oferix cursos d'especialització i aprofundiment en coneixements per als professionals del sector del medi ambient.

Visite: http://www.agricultura.gva.es/ca/web/ceacv/formacion-online-en-materia-de-medio-ambiente
Logo $Nombre.getData()

Centre de Turisme

La xarxa CdT (Xarxa de Centres de Turisme) és una eina de formació i adaptació a les noves tendències de la demanda en un sector tan canviant i dinàmic com és el turisme amb la qual, tant els professionals capacitats que ixen de les aules, com les empreses del sector en què s'integren, obtenen un benefici que repercutix positivament en la competitivitat de l'oferta turística.

Visite: http://www.xarxadecentresdeturisme.com
Logo $Nombre.getData()

DGPLGM (Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme)

Les conselleries i els organismes dependents de la Generalitat podran organitzar cursos presencials per als empleats públics del mateix centre de treball.

Visite: http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/cursos-para-personal-de-la-generalitat-valenciana
Logo $Nombre.getData()

DGTIC

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ( DGTIC) és el centre directiu que assumeix les competències, per a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de modernització de l'Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat.
 
La seua formació és de caràcter intern, en matèria específica de l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 
Visite: http://www.dgtic.gva.es/oferta-formativa
Logo $Nombre.getData()

Diputació d'Alacant

Aquesta institució a què correspon el govern i l'administració autònoma de la província d'Alacant posseïx formació en modalitat en línia per als empleats de la Diputació de la província d'Alacant. Punxe en l'enllaç per a veure l'oferta formativa.

Visite: http://formacion.diputacionalicante.es/
Logo $Nombre.getData()

Diputació de Castelló

Aquesta institució a què correspon el govern i l'administració autònoma de la província de Castelló posseïx formació en modalitat en línia per als empleats de la Diputació de la província de Castelló. Punxe en l'enllaç per a veure l'oferta formativa.

Visite: https://formacion.dipcas.es/PortalFormacion/inicio.do
Logo $Nombre.getData()

Diputació de València

Aquesta institució a què correspon el govern i l'administració autònoma de la província de València posseïx formació en modalitat en línia per a l'empleat/a de la Diputació de la província de València. Punxa en l'enllaç per a veure l'oferta formativa.

Visite: http://portal.dival.es/es/formacion/apps/formacion_online
Logo $Nombre.getData()

Escola de l'Esport de la Generalitat

L'Escola de l'Esport de la Generalitat promou accions formatives en línia i presencials dirigides a ciutadans, entitats i professionals de l'activitat física i l'esport destinades a la seua actualització esportiva, i impulsa com a centre autoritzat en col·laboració amb les federacions esportives, cursos d'entrenadors de període transitori amb l'ànim de contribuir a la formació d'estos.

Visite: http://www.formaciondeportiva.gva.es/
Logo $Nombre.getData()

Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut

Formació orientada a la totalitat del personal sanitari de la Comunitat Valenciana.

Visite: http://www.eves.san.gva.es
Logo $Nombre.getData()

FECOAV

La Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana inclou en els seus plans de formació la modalitat en línia dels seus cursos específics per als professionals de l'agricultura i alimentació, per a cobrir les necessitats formatives de les cooperatives associades, tant a nivell de socis que conformen el sector, gerents, presidents, consell rector, quadros tècnics, agricultors i treballadors d'estes dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Visite: http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/formacion/
Logo $Nombre.getData()

Igualtat i Polítiques Inclusives

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat. Des d'aquesta pàgina estarà informat de totes les novetats.

Visite: http://www.inclusio.gva.es
Logo $Nombre.getData()

Institut Valencià d'Administració Pública

Centre per a la formació en línia del funcionariat de la Generalitat.

Visite: http://www.ivap.gva.es/va/inicio
Logo $Nombre.getData()

Institut Valencià de la Joventut

Atenent a les demandes i necessitats dels joves, l'IVAJ proposa un complement a la formació reglada. Tant des de l'Escola d'Animadors Juvenils com des d'EmprenJove, li oferix formació per a afrontar els reptes que se li presenten i assolir els objectius que li interessen.

Visite: http://www.ivaj.gva.es/va/temajove
Logo $Nombre.getData()

INVASSAT

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT desenvolupa la plataforma de formació "on-line"
amb l'objecte de fer més propera i accessible la formació en Prevenció de Riscos Laborals.
 
Visite: http://www.invassat.gva.es/
Logo $Nombre.getData()

IVASPE

Els cursos de formació van dirigits a les policies locals i personal d'emergències (Bombers, Brigades, Protecció Civil, etc) de la Comunitat Valenciana.

 

Visite: http://www.presidencia.gva.es/va/web/seguridad/ivaspe
Logo $Nombre.getData()

IVASS

IVASS és una entitat de dret públic adscrita a la Conselleria amb competències en matèria de serveis socials i acció social a la qual corresponen les següents funcions:
 
a) Gestió de centres i serveis especialitzats per a persones amb discapacitat i/o en situación de dependència.
 
b) Gestió de programes i actuacions d'inserció social  laboral i acció social per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència o en risc d'exclusió social.
 
c) Dissenyar els criteris d'atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència que han de presentar-se als usuaris dels serveis que gestiona l'Institut, establint sistemes de seguiment i avaluació dels mateixos, tenint com a principis referents un enfocament centrat en la persona, el respecte dels seus drets i un enfocament biopsicosocial d'intervenció sobre les necessitats de suport que presenten en l'àmbit de l'autonomia personal i social i en el context soci-familiar, per a la millora de la seua qualitat de vida.
 
 
Visite: http://www.ivass.gva.es
Logo $Nombre.getData()

Justicia

La Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques inclou en els seus plans de formació cursos específics en la modalitat en línia per a formar els funcionaris dels cossos d'auxili judicial, tramitació i gestió processal i administrativa de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. Es disposa per a això d'una plataforma de formació a què pot accedir punxant en l'enllaç.

Visite: http://www.justicia.gva.es/web/justicia/plan-de-formacion
Logo $Nombre.getData()

Les Corts

Esta institució disposa d'un pla de formació propi per al personal funcionari de les Corts.

Visite: http://www.cortsvalencianes.es/
Logo $Nombre.getData()

Servei de Transferència de Tecnologia - Formació agrària

El Servei de Transferència de Tecnologia disposa d'una plataforma de formació destinada al col·lectiu de professionals del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana en modalitat on line.

Visite: http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/transferencia-de-tecnologia
Logo $Nombre.getData()

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Cursos per a la capacitació i formació contínua d'especialitats professionals en modalitat en línia i semipresencial, adaptant-se als avantatges espai-temps que oferix aquest tipus formació. En l'apartat "Aula Virtual" disposa de la informació necessària.

Visite: http://www.servef.gva.es/
Logo $Nombre.getData()